Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry

Klikkaamalla nimeä pääset yhdistyksen sivulle (ei mobiili)

Untitled 2

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry on rekisteröity, puolueisiin kuulumaton yhdistys. Sen jäseninä on 20 paikallista senioriyhdistystä, joissa on noin 4300 henkilöjäsentä.
Piirimme on Kansallisen senioriliiton jäsenyhdistys.

Edunvalvontaa ikäihmisten eduksi.
Lue tästä!

Uudenmaan kansallisen senioripiirin kevätkokouksen julkaisema kannanotto vanhuspalveluihin. Lue tästä!

Piirin kirkkopyhä Porvoon tuomiokirkossa
sunnuntaina 13.12.2020

Espoon kansalliset seniorit ry on nyt Keski-Espoon seniorit ry

Espoo on alueeltaan laaja kaupunki. Yhdistyksemme nimi on alun alkaen ollut hiukan harhaanjohtava, koska Espoossa toimii neljä muuta Kansallisen senioriliiton jäsenyhdistystä. Tietotekniikan käytön lisääntyminen aiheutti ongelmia nimen kanssa, jotka  lisääntyivät digiosaamisen myötä. Eläkkeelle siirtyneen henkilön haeskellessa netistä sopivaa senioriyhdistystä, tulee ensimmäisenä vastaan Espoon kansalliset seniorit. Emme kuitenkaan ole kattojärjestö, joten on lisännyt turhia yhteydenottoja ja tiedusteluja lähempänä asuinpaikkaa olevista sisaryhdistyksistämme. Yhdistyksemme toimii Keski-Espoon alueella, joten uusi nimemme on muutenkin istuvampi.

Tuula Nordström, puheenjohtaja

4. maaliskuuta piirin puheenjohtajapäivillä oli edustaja lähes kaikista piirin 20 jäsenyhdistyksestä. Keskustelu oli vilkasta, kuten yhdistysten puheenjohtajilta voi odottaa. Aiheet sivusivat niin senioriliiton, oman piirimme kuin yhdistystenkin ajankohtaisia aiheita. Paljon ideoita saatiin myös yhdistystoiminnan vireyttämiseen. Etenkin vastuuhenkilöiden löytäminen ja koko yhdistysporukan motivointi puhuttivat.

Jorma Uotinen

Rohkeasti eläkkeelle -kurssi  
11.–12.11.2019 Järvenpään kirjastossa. Osa oli tullut paikalle nimenomaan kuullakseen hankkeen keulakuvaa Jorma Uotista. Hän tavoittikin kuulijansa erinomaisesti, mutta myös hänen jälkeensä muutoksesta ja eri elämäntilanteista tarinoiden avulla kertonutta Anja Hännistä kuunneltiin intensiivisesti.

Tiistaina osallistujat innostuivat Tuulikki Petäjäniemen luennon aikana kertomaan omista kokemuksistaan, toiveistaan ja harrastuksistaan. Myös vapaaehtoistyöstä keskusteltiin vilkkaasti. 

Rohkeasti seniori – tule mukaan, älä jää yksin!

Rohkeasti seniori -hankkeen tarkoituksemme on vähentää yksinäisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Hankkeen keulahahmona toimii professori Jorma Uotinen, joka kertoo omista kokemuksistaan hankkeen kursseilla ja mm. tässä Patina -lehden artikkelissa.

Rohkeasti seniori -hanke kannustaa eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Kohderyhmänä ovat eläkkeelle pian siirtyvät tai jo jonkin aikaa eläkkeellä olleet henkilöt, jotka kaipaavat uusia virikkeitä ja ystäviä sekä tukea uuden elämänvaiheen myötä. 
Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Yleisöä Järvenpää kirjastossa Rohkeasti seniori -hankkeen kurssilla. "Kannatti tulla" kuului yhteinen loppuarviointi."

Päivitetty 24.11.2020/LM

Uutisia Senioriliitosta: