Viestintäsuunnitelma

Uudenmaan senioripiirin viestintäsuunnitelma 2022

Uudenmaan piirin viestintä on kaksisuuntaista yhteistyötä yhdistysten ja piirihallituksen viestintätiimien kesken. Lisäksi tavoitteena on viestiä piirin toiminnasta myös ulospäin mm. paikallislehtiä hyödyntäen.

Piirin viestinnän tavoitteina on lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä, pitää jäsenistön mielenkiintoa yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan sekä houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan. Lisäksi piiri tukee viestinnällä piirin ja yhdistysten edunvalvontaa.

Sisäisestä viestinnästä ja viestintäkoulutuksesta

Piirikokousten ja piirihallituksen pöytäkirjat lähetetään jäsenyhdistysten sähköposteihin. Lisäksi jokaiselle piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle lähetetään kevät- ja syyskausien alussa piirin ajankohtaiskirje, joka sisältää piirin puheenjohtajan tervehdyksen ja jossa kerrotaan tulevan vuosipuoliskon ohjelmasta.

Yhdistysten viestintäyhteyshenkilöistä, netti- ja Facebook-vastaavista senioreista muodostetaan piirin viestintäfoorumi, joka kokoontuu keskustelemaan ja kouluttautumaan. Piirin koulutustiimi on suunnitellut kevään viestintäkoulutuksen pidettäväksi 17.2.2022.

Piirin nettisivut pidetään ajan tasalla. Facebook-sivuille päivitetään myös yhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. 

Ulkoisesta viestinnästä

Ajan tasalla olevat piirin nettisivut ja Facebook-sivut palvelevat myös ulkoista tiedottamista.

Piirin alueella ilmestyviin paikallislehtiin pyritään yhdistysten viestintäyhteyshenkilöiden avulla saamaan juttuja myös piirin toiminnasta muun muassa eri tapahtumista ja vuoden 2022 aluevaalien teemoista sekä muista edunvalvonnan ajankohtaisista teemoista. Yhdistyksiä kannustetaan myös kertomaan paikallislehdissä omista tapahtumistaan.

Patina-lehteen kirjoitetaan kuvallisia uutisjuttuja piirin toiminnasta.

Piiri kannustaa yhdistyksiä osallistumaan Uudenmaan alueella järjestettäville messuille ja markkinoille ja antaa yhdistysten käyttöön Rohkeasti seniori -teltan sekä piirin toiminnasta kertovaa aineistoa.