Viestintäsuunnitelmat

Viestinnän toimintasuunnitelma 2023

Uudenmaan piirin viestintä on kaksisuuntaista yhteistyötä yhdistysten ja piirihallituksen viestintätiimin kesken. 

Piirin viestinnän tavoitteet ovat 
*Lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä;
*Pitää jäsenistön mielenkiinto yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan;
*Houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan;
*Tukea piirin edunvalvontaa (vai vaikuttamista?)

Keinot ovat koulutuksen ja kokemusten vaihtoa varten järjestettyjen tilaisuuksien järjestäminen yhdistysten viestintähenkilöille. Koulutus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja keskustelutilaisuus vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Alueelliset KILTA-koulutukset jatkuvat yhdistysten KILTA-käyttäjien toiveitten mukaisesti.   

Piirin Facebook-sivujen päivittäminen vähintään kerran viikossa. Piirin hallituksen viestintätiimi pitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä yhdistysten tiedottajiin viestintämateriaalin keräämiseksi.

Piirin Nettisivuilla kerrotaan ajankohtaisista asioista. Piirin viestintätiimi vastaa päivittämisestä.

”Uudenmaan piirin hallitus tiedottaa” keväällä ja syksyllä jokaiselle yhdistykselle suunnatulla kiertokirjeellä tulevan vuosipuoliskon ohjelmasta. Tiedotteessa on myös lyhyt puheenjohtajan tervehdys jäsenistölle. 

Paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja paikallisten yhdistysten ja piirin toiminnasta.

Yhdistyksiä kannustetaan julkaisemaan juttuja tapahtumista Patina-lehteen. Piirin tapahtumista tehdään uutisia ja juttuja julkaistavaksi Patina-lehdessä.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien teemoista ja PENKin edunvalvontateemoista viestitään lehdistössä ja yhdistyksille mahdollisuuksien mukaan.

(Osallistuminen Uudenmaan alueella messuille ja/tai markkinoille esim. RoSe-hankkeen puitteissa).

Uudenmaan senioripiirin viestintäsuunnitelma 2022

Uudenmaan piirin viestintä on kaksisuuntaista yhteistyötä yhdistysten ja piirihallituksen viestintätiimien kesken. Lisäksi tavoitteena on viestiä piirin toiminnasta myös ulospäin mm. paikallislehtiä hyödyntäen.

Piirin viestinnän tavoitteina on lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä, pitää jäsenistön mielenkiintoa yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan sekä houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan. Lisäksi piiri tukee viestinnällä piirin ja yhdistysten edunvalvontaa.

Sisäisestä viestinnästä ja viestintäkoulutuksesta

Piirikokousten ja piirihallituksen pöytäkirjat lähetetään jäsenyhdistysten sähköposteihin. Lisäksi jokaiselle piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle lähetetään kevät- ja syyskausien alussa piirin ajankohtaiskirje, joka sisältää piirin puheenjohtajan tervehdyksen ja jossa kerrotaan tulevan vuosipuoliskon ohjelmasta.

Yhdistysten viestintäyhteyshenkilöistä, netti- ja Facebook-vastaavista senioreista muodostetaan piirin viestintäfoorumi, joka kokoontuu keskustelemaan ja kouluttautumaan. Piirin koulutustiimi on suunnitellut kevään viestintäkoulutuksen pidettäväksi 17.2.2022.

Piirin nettisivut pidetään ajan tasalla. Facebook-sivuille päivitetään myös yhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. 

Ulkoisesta viestinnästä

Ajan tasalla olevat piirin nettisivut ja Facebook-sivut palvelevat myös ulkoista tiedottamista.

Piirin alueella ilmestyviin paikallislehtiin pyritään yhdistysten viestintäyhteyshenkilöiden avulla saamaan juttuja myös piirin toiminnasta muun muassa eri tapahtumista ja vuoden 2022 aluevaalien teemoista sekä muista edunvalvonnan ajankohtaisista teemoista. Yhdistyksiä kannustetaan myös kertomaan paikallislehdissä omista tapahtumistaan.

Patina-lehteen kirjoitetaan kuvallisia uutisjuttuja piirin toiminnasta.

Piiri kannustaa yhdistyksiä osallistumaan Uudenmaan alueella järjestettäville messuille ja markkinoille ja antaa yhdistysten käyttöön Rohkeasti seniori -teltan sekä piirin toiminnasta kertovaa aineistoa.

Uudenmaan senioripiirin viestintäsuunnitelma 2023

Uudenmaan piirin viestintä on kaksisuuntaista yhteistyötä yhdistysten ja piirihallituksen viestintätiimin kesken. 

Piirin viestinnän tavoitteet ovat 
*Lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä;
*Pitää jäsenistön mielenkiinto yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan;
*Houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan;
*Tukea piirin edunvalvontaa (vai vaikuttamista?)

Keinot ovat koulutuksen ja kokemusten vaihtoa varten järjestettyjen tilaisuuksien järjestäminen yhdistysten viestintähenkilöille. Koulutus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja keskustelutilaisuus vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Alueelliset KILTA-koulutukset jatkuvat yhdistysten KILTA-käyttäjien toiveitten mukaisesti.   

Piirin Facebook-sivujen päivittäminen vähintään kerran viikossa. Piirin hallituksen viestintätiimi pitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä yhdistysten tiedottajiin viestintämateriaalin keräämiseksi.

Piirin Nettisivuilla kerrotaan ajankohtaisista asioista. Piirin viestintätiimi vastaa päivittämisestä.

”Uudenmaan piirin hallitus tiedottaa” keväällä ja syksyllä jokaiselle yhdistykselle suunnatulla kiertokirjeellä tulevan vuosipuoliskon ohjelmasta. Tiedotteessa on myös lyhyt puheenjohtajan tervehdys jäsenistölle. 

 Paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja paikallisten yhdistysten ja piirin toiminnasta.

Yhdistyksiä kannustetaan julkaisemaan juttuja tapahtumista Patina-lehteen. Piirin tapahtumista tehdään uutisia ja juttuja julkaistavaksi Patina-lehdessä.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien teemoista ja PENKin edunvalvontateemoista viestitään lehdistössä ja yhdistyksille mahdollisuuksien mukaan.

(Osallistuminen Uudenmaan alueella messuille ja/tai markkinoille esim. RoSe-hankkeen puitteissa).