Kokous 1-2024 (Järjestäytymiskokous)

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Leena Mäkelä. 

Valittiin sihteeriksi Reijo Rossi, varapuheenjohtajaksi Risto Anttonen ja taloudenhoitajaksi Mirja Vakkuri. 

Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viestintätiimin vetäjä sekä sihteeri. Tarvittaessa työvaliokuntaan kutsutaan muita tapauskohtaisesti.  

Koulutustiimiin vetäjäksi valittiin Ismo Nuuja  ja jäseniksi Riitta Okka ja Mirkku Koskenkanto. 

Viestintätiimin vetäjäksi valittiin Taisto Koivumäki ja jäseniksi Kaija Kärki, Mikko Peltokorpi ja Merja Winha-Järvinen. Viestintätiimi hoitaa myös kotisivut. 

Kerho- ja virkistystiimin vetäjäksi valittiin Tarja Leinonen ja jäseniksi Seppo Hänninen, Anu Ripatti

Kilta- ja jäsenrekisterivastaavaksi valittiin Taisto Koivumäki. 

Yhdistysvastaavaksi (erityisesti Hangon yhdistyksen suuntaan) lupautui Tarja Leinonen.

Sihteeri kutsuu tarvittaesssa varajäsenet  kokoukseen nimeämisjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten tulee ilmoittaa poisjäännistä ajoissa sihteerille. Kokousmateriaalit lähetetään  myös varajäsenille. 

 EDUSTAJA JA VARAEDUSTAJA PENK-NEUVOTTELUKUNTAAN  

Valittiin edustajaksi Seppo Peltonen ja varaedustajaksi Risto Anttonen.

HALLITUKSEN KEVÄÄN 2024 KOKOUKSET

Ohjeelliset kokouspäivät maanantait  15.1; 12.2; 11.3; 8.4; 13.5

SEURAAVA KOKOUS 15.1.2024