Hallityksen yhdistyksiä koskevat päätökset 

(Aiempien kokousten päätökset löytyvät sivupalkin kautta) 

Kokous 14.8.2023

LIITTOKOKOUS 7-8.6.2023

Päätettiin, että piirihallituksen seuraavassa kokouksessa tehdään syyskokoukselle esitys piirin uusista säännöistä Liittokokouksessa päätetyn pohjan puitteissa. Yhdistysten pitää myös tehdä päätös syyskokouksissaan omista uusista säännöistä. Asiaa käsitellään 27.9.2023 Uudenmaan piirin järjestämässä suuunnittelupäivässä yhdistyksille, mihin kaikkien yhdistysten on hyvä osallistua, jos tuntevat tarvitsevansa sääntöuudistukseen liittyvää apua

MESSUTUKIHAKEMUS

Senioriliitto on myöntänyt Uudenmaan senioripiirille messutukiavustusta 1000 €, mikä on käytetty piirin risteilyyn liittyviin kustannuksiin.

KOULUTUS-, VIESTINTÄ-, KERHO- JA VIRKISTYSTIIMI, TILANNEKATSAUS JA SYKSYN KOULUTUKSET

-      Suunnittelupäivä yhdistyksille 27.9.2023 (Soste)

-      Matkavastaavien koulutus 24.0.2023 (Soste)

-      Edunvalvontapäivä 20.11.2023 (Soste)

-      Kiltakoulutukset (ajat ja paikat koulutuskalenterissa). Päätettiin, että piiri maksaa lounaan ja kahvit Kiltakoulutuksien yhteydessä.

-      Piirin syysviesti lähtee jäsenistölle syyskuun alussa.

DIGITUKI 

Päätettiin myöntää yhdistyksille max. 500 € tuki/yhdistys. Yhdistyksen on haettava tukea viimeistään marraskuussa 2023 ja tuki on käytettävä 2023 aikana. Liityttävä digitaalisuuden edistämiseen joko laitehankintana tai ostettuna palveluna (esim. luennointipalkkio).

HALLITUKSEN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2023

Päätettiin muuttaa joulukuun kokouksen ajankohdaksi 12.12.2023.

SEURAAVA KOKOUS pidetään 9.10.2023 klo 10.00 Soste:n tiloissa. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen piirihallituksen kokous syyskuussa Teams-kokouksena.