Kokous 2-2024

1. Hallituksen järjestäytyminen (jatkona edelliseen kokoukseen)

Kansiovastaava Riitta Okka

Steavastaava   Mirja Vakkuri; Reijo Rossi ja Leena Mäkelä

Kotisivut Mikko Peltokorpi

Facebook-vastaava Taisto Koivumäki

Jäsenrekisterivaravastaava: Kaija Kärki

2. Talous

Piirin toimintatuki 2024 Seenioriliitolta (Jäsenmaksupalautus) on 7200 € (-4617 € vs. 2023). Päätettiin tehdä kirjelmä liittoon jäsenmaksupalautuksen pienenemisestä, jäsenistöltä pyydettiin perusteita kirjelmään.

Koulutustilaisuuksien osallistumismaksu 25 €; uusien jäsenten perehdytys 23.1.2024 kuitenkin vain 15 €.

3. Tiimien ja PENKin tilannekatsaus

Tiimeillä pääsääntöisesti ensimmäiset kokoukset vasta tällä viikolla. 

Viestintätiimi: Piirin viestintäpäivän ajankohdaksi hyväksyttiin, 14.3.2024, paikkana SOSTE (vahvistui kokouksen jälkeen että tila on vapaana silloin)

PENK: Vetovastuu Eläkeliitolla, ainakin alussa hankaluuksia toiminnan pyörittämisessä. Edistettävinä asioina ainakin ikäneuvola ja omaishoito.

4. Piirikokoukset

Kevätkokous 2024 Leppävaarassa, 9.4.2024 GLO-hotelli, Leppävaara, 

Syyskokous 2024, paikka Länsi-Vantaa.

Kevätkokous 2025 alustavasti esitetään paikaksi Mäntsälä. Paikka vahvistetaan seuraavassa kokouksessa, jos Mäntsälän yhdistys hyväksyy asian.

5. Piirin tapahtumat 2024

Kirkkopyhä 2024: Tapiola

Golfkisa 2024:  Kirkkonummi

Mahdollisesti risteily  syksyllä                                                                                          

6.  Muut asiat

Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin on tehty, rekisteröinti 3.1.2024; Uudenmaan kansalliset seniorit ry:n kotipaikka on Espoo. Uudet säännöt löytyvät kotisivuilta.

7.  Seuraava kokous 12.2.2024