Kokous 3-2024

1. Kevätkokous 2025

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan liittyen todettiin, että piirin kevätkokous 2025 pidetään Mäntsälässä

2. Talous

Käytiin läpi vuoden 2023 tuloslaskelma ja tase. Piiri teki tappiota 12,8 k€; Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa merkittävästi muuttuneen tulo- ja menotilanteen vuoksi tarkistetaan vuoden 2024 talousarvio ja päätetään sen pohjalta, tuodaanko päivitetty talousarvio piirin kevätkokoukseen.

3. Vuosikertomus 2023

Tehtiin vuosikertomuksen luonnokseen tarpeelliset korjaukset. Päätettiin tuoda korjattu versio kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

4. PENK

Puheenjohtajayhdistykseksi on määritelty Eläkeliitto, mutta toiminta ei ole edelleenkään käynnistynyt kunnolla.                                                                             

5. Senioriliiton kuulumiset 

Vuoden senioriyhdistykseksi on valittu Länsi-Vantaan seniorit ry. 

Liiton risteilyn järjesteltyihin kohdistui paljon tyytymättömyyttä, joskin risteilyä konseptina pidettiin yleisesti ottaen onnistuneena. 

6. Piirin kevätkokous 2024

Osallistumismaksuksi kevätkokokseen päätettiin 40 €/hlö. Piiri saa puolet mahdollisesta voitosta ja maksaa myös puolet mahdollisesta tappiosta. 

7. Stean avustuksen hakeminen vuodelle 2024 

Haetaan avustusta piirin kehittämispäivään. Erityiseksi kehittämishankkeeksi esitetään ”Senioreissa on tulevaisuus” -hanketta. Kustakin yhdistyksestä kutsutaan 3–4 henkilöä osallistujiksi. Paikka määritetään kilpailutuksen kautta. Esitetään myös osallistumista Hyvä ikä -messuille  yhdessä Helsingin piirin kanssa. Päätettiin hakea em. perustein Stea-avustusta.

8. Muut asiat

Hallituksen strategiapäiväksi on varattu 13.5.2024 koko päivä. Käytiin keskustelu päivän tavoitteesta ja toteutuksesta.

Microsoft-Teams sopimukset:  Valtuutettiin Teams-vastaava toimenoiteisiin, jolla lopetetaan @uusp.fi Teams-tili ja otetaan piirin ainoaksi Teams-tiliksi @senioripiiri.fi Teams-tili. 

7.  Seuraava kokous 

'11.3.2024 Soste