Kokous 4-2024

1. Talous

Käytiin läpi vuoden 2024 tulosennuste. Päätettiin, että tulosennuste tuodaan tiedoksi  piirin kevätkokoukseen.

2. Tiimikatsaukset 

Edunvalvonta

Päätettiin, että erillistä edunvalvontatiimiä ei perusteta. 

Hyvinvointialueiden katsaukset 2024 päätettiin pitää seuraavasti: 

- Toukokuun kokouksessa käydään läpi HVA- vastaavien  kirjalliset katsaukset.

- Lokakuun kokouksessa pidettään Vantaa-Keravan ja Itä-Uusimaan katsaukset 

- Marraskuun kokouksessa pidetään Länsi-Uusimaan ja Keski-Uusimaan katsaukset.   

Koulutus                          

 Kansiotunteja on varattu 67 h (ei 90 h kuten aiemmin ilmoitettu), korvaus 20€/h.

Viestintä

Kevätviesti lähetetään maalis- huhtikuun vaihteessa.

Käytiin läpi Kiltapäivityksen tilanne. Ensimmäinen Teams infokoulutus kaikkien yhdistysten jäsenrekisterivastaaville on  8.8.2024.  Uudenmaan piirin jäsenrekisterivastaavien koulutuspäivä on 27.9.2024 Helsingissä. 

Kerho- ja virkistystiimi  

Kerhovastaavien koulutus on 27.3.2024 aiemmin ilmoitetun 20.3.2024 sijaista (päällekkäisyys!)      

3. Senioriliiton kuulumiset 

Senioriliiton tilinpäätös 2023  on  noin 117 000 € alijäämäinen. 

STEA avustuksena UUSP:lle esitetään 4000 €. 

Kilta päivitetään lainoituksella. 

Vaihtoehtoisten toimitilojen selvitys on meneillään. 

4. Piirin edustajan osallistuminen yhdistysten vuosikokouksiin. 

Piirin / Liiton osallistuja tulee vain puhujaksi – ei tarkkailijaksi. Tehdään ohjelma, millä kaikki yhdistykset saadaan mukaan (noin 3 vuoden aikajänne). Piiri maksaa piirin edustajansa matkakulut. Lisätään piirin puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot kotisivuille

5. Muut asiat

Yhdistysraportin 2023–2024 oleellisimmat asiat tämän linkin takana. Yhdistyksiä pyydetään täydentämään taulukko seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä (erityisesti 2024 vuoden osalta).

Piirin golftapahtuma pidetään Pickala golfissa 27.8.2024 (Huom! Päivä varmisyui kokousta seuraavana päivänä) . Kutsut lähetetään huhtikuun alkupuolella. 

Hangon yhdistyksen jäsenet poistettu/ siirretty muihin yhdistyksiin. Yhdistys jää ns. kelluvaan tilaan. Kirsti Karlson hoitaa selvitystyön loppuun.

Osallistuminen Hyvä ikä -messuille 2-3.10. Messukeskuksessa: Piiri ei osallistu, mutta pyritään, että Liitto osallistuisi.

6.  Seuraava kokous 

8.4.2024 Teams -kokouksena