Tietoa meistä

Piiri tarjoaa jäsenyhdistyksille koulutusta. Kuvassa Muistikerhonohjaajien koulutustilaisuus liiton toimistossa. Liisa Simovaara (Mäntsälä) ja Pirkko Kinnunen (Lohja) olivat suunnitelleet erinomaisen ohjelman.

Uudenmaan kansallinen senioripiiri toimii nimensä mukaisesti Uudellamaalla ja siihen kuuluu 20 paikallisyhdistystä. Piirin tehtävänä on toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana sekä jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä.

Piirin tehtävänä on lisäksi tarjota tukea yhdistyksille mm. kouluttamalla yhdistysten toimihenkilöitä erilaisiin yhdistystehtäviin, ohjata ja neuvoa sekä järjestää piiritasoisia tapahtumia yhdistysten jäsenistölle. Uudenmaan piiri on jäsenmäärältään Kansallisen senioriliiton suurin piiri.

Kansallinen senioriliitto vastaa jäsentensä edunvalvontatyöstä valtakunnallisella tasolla. Senioriliitolla on edustus muun muassa eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n hallituksessa ja työvaliokunnassa.