Tietoa meistä

Piiri tarjoaa jäsenyhdistyksille koulutusta. Kuvassa Muistikerhonohjaajien koulutustilaisuus liiton toimistossa. Liisa Simovaara (Mäntsälä) ja Pirkko Kinnunen (Lohja) olivat suunnitelleet erinomaisen ohjelman.

Uudenmaan kansallinen senioripiiri

Toimimme nimemme mukaisesti Uudellamaalla ja meihin kuuluu 20 paikallisyhdistystä. Tehtävänämme on toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana sekä jäsenyhdistystemme ja liiton yhdyssiteenä.

Piirin tehtävänä on lisäksi tarjota tukea yhdistyksille mm. kouluttamalla yhdistysten toimihenkilöitä erilaisiin yhdistystehtäviin, ohjata ja neuvoa sekä järjestää piiritasoisia tapahtumia yhdistysten jäsenistölle. Uudenmaan piirinä olemme jäsenmääränä katsoen Kansallisen senioriliiton suurin piiri.

Kansallinen senioriliitto

vastaa jäsentensä edunvalvontatyöstä valtakunnallisella tasolla. Senioriliitolla on edustus muun muassa eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n hallituksessa ja työvaliokunnassa.