Kokous 5-2024

1. Tiimikatsaukset 

Koulutus 

23.4. pidettäväksi aiottu Muistikerhon ohjaajien neuvottelupäivä on päätetty jättää pois ohjelmistosta.  Käytiin läpi päivitetty koulutussuunnitelma, mikä esitellään piirin kevätkokouksessa.  

Viestintä

Tiedotettiin, että piieiin on liittynyt 5000. säsen - Leppävaaran yhdistyksestä Helena Schmidt. 

Kerho- ja virkistys

Käytiin läpi Piirin kehittämispäivän 11.9.2024 ohjelmaa (ks. alla kohdassa 3).  

PENK

Nurmijärvellä on viriämässä "pikku PENK" - ajatusta voi miettiä muissakin kunnissa, vastaavasti kuin Espoossa EEKL (eli kunnan alueella toimivien eri eläkeläisyhdistysten yhteinen edunvalvontaryhmä)

2. Senioriliiton kuulumiset 

Senioriliitolta on saatu 4000€ avustus, josta 1000€ piirihallituksen kehittämispäivään ja 3000€ piirin kehittämis- ja virkistyspäivään 11.9.2024. 

3. Muut asiat

Piirin  kehittämis- ja virkistyspäivä 11.9.2024 klo 9-16 Haikon kartanossa
sekä klo 16–18 risteily J.L. Runeberg laivalla. Yhdistysten osallistumismaksuksi sovittiin alustavasti 30 €/henkilö
ja osallistujarajoitukseksi 3 osallistujaa/yhdistys.

T2023–2024 yhdistystilasto on valmistunut. 2024 saadut avustukset ovat vielä monelta osin avoimia, joten tilastoa on päivitettävä myöhemmin. Tilasto Excel-muodossa on ladattavissa tämän linkin takaa. 

Hyvä ikä -messuille 2.–3.10. Helsingin messukeskuksessa on haettu 400€:n avustusta. Messuille osallistuttaisiin yhdessä Helsingin piirin kanssa.

4.  Seuraava kokous 

13.5.2024  klo 9.30 - iltapäivällä Piirihallituksen kehittämspäivä!