Koulutus 2020

Piirin koulutusvastaava Hannu Heikkilä puh. 050 049 2401

1.2.–30.5.
Kilta-jäsenrekisteri käytännössä
Useita aluekoulutustapahtumia Kilta-jäsenrekisterin aluekoulutus yhdistysten jäsenrekisterivastaaville ja varavastaaville, yhdistysten hallituksen jäsenille, toimihenkilöille ja kerho-ohjaajille.
- Kilta-jäsenrekisteri käytännössä, tiedostuskanavana, laskutus, tapahtumahallinta, seuranta ja raportitpe 31.1.
Uudenmaan piirin 
KILTA-koulutuspäivä
- Tarkoitettu yhdistysten
jäsenrekisterivastaaville.
(yksi henkilö/ yhdistys, joka toimii jatkossa yhdistyksen kouluttajana).

ke 12.2.
Yhdistysten toimijoiden   
perehdyttämispäivä 
- Järjestötoimintaan perehdyttäminen.     

ke 4.3.
Puheenjohtajien tapaaminen  
- Yhteiskunnan muutoksiin varautuminen. Vertaistukea ja ajatusten vaihtoa.  

ke 15.4. 
Yhdistyksen tiedottaminen
ja viestintä  
- Eri viestintätapojen ja 
-välineiden käyttö ja hyödyntäminen.
PERUUTETTU!

UUSI AIKA: ke 21.10.
Suunnittelupäivä yhdistyksille
- Ajatuksia ja innovaatioita toiminnan suunnitteluun.    

ke 28.10.   Kerhon-/vertaisohjaajien
neuvottelupäivä
- Osaamisen ja kokemuksen jakaminen. Uusien ideoiden löytämien. Vahvistaa omaa jaksamista vapaaehtoistoiminnassa