Uudenmaan eläkeläisjärjestöt esittävät ikäneuvolatoiminnan aloittamista

12.8.2022

Suomessa on 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä yli 1,2 miljoonaa. Tilastokeskuksen ennusteen
mukaan vuoteen 2030 mennessä 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa n.1.5 miljoonaan
henkilöön eli yli 26 prosenttiin väestöstä. Tämä luo haasteita hyvinvointivaltiomme terveys-
ja sosiaalipalvelujen toteuttamiselle. Tarvitaan järkeviä uudistuksia, joiden pitää olla myös
kustannustehokkaita.
Uudenmaan eläkeläisjärjestöt ovat huolissaan ikäihmisille tarjottavien terveys- ja
sosiaalipalveluiden saatavuudesta ja laadusta ensi vuoden alusta aloittavilla
hyvinvointialueilla, joita Uudellamaalla on neljä, Länsi-Uusimaa, Vantaa-Kerava, Keski-
Uusimaa ja Itä-Uusimaa. Uuden järjestelmän haasteina ovat miten järjestetään laadukkaat
terveys- ja hyvinvointipalvelut myös ikäihmisten erikoistarpeet huomioiden. Palvelut tulee
järjestää, niin, että toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.
Ikä-ihmisille tarjottavien neuvolapalveluiden järjestämisestä on esitetty useilta tahoilta
toimintamalleja. Vastaavaa toimintaa on erilaisin sisällöin eräissä kuntayhtymissä ja
kunnissa mm. Raahen seudulla, Oulussa ja Rovaniemellä, joissa neuvolatoiminta on
tuottanut säästöjä kalliimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen vähentyessä. Osa
neuvoloista on tarkoitettu vain kotona asuville. Toiminnan pitää palvella kuitenkin koko
vanhusväestöä.
Neuvolatoiminnan toteuttaminen vaatii resursseja ja edellyttää poliittista tahtoa ja
yksimielisyyttä. Toiminta pitää aloittaa eläkeiän alkaessa tai 68 ikävuoden saavuttaneille.
Alussa tehtäisiin laaja terveystarkastus ja sen perusteella ohjattaisiin tarvittaessa
jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Erityishuomio kiinnitettäisiin henkiseen ja fyysiseen kuntoon ja
terveyteen sekä elämäntapoihin. Elämänlaadun parantuessa henkinen hyvinvointikin
paranee, millä on positiivista merkitystä myös sairauksiin tai niiden hoitoon tai
ennaltaehkäisyyn.
Uudenmaan eläkeläispiirijärjestöjen neuvottelukunta PENK esittää, että ikäihmisten
neuvolatoiminta käynnistetään myös Uudenmaan hyvinvointialueilla.

10.8.2022
Tämän julkilausuman allekirjoittajina ovat kaikki Uudenmaan eläkeläispiirijärjestöt

Eläkeliiton Uudenmaan piiri ry
Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry
Eläkeläiset ry, Uudenmaan Aluejärjestö ry
Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry
Kristillisen Eläkeliiton Uudenmaan piiri ry
Svenska Pensionärsförbundet rf