Piirin syyskokous 2014

Piirin syyskokouksen kuulumisia

Uudenmaan piirin syyskokous pidettiin Kirkkonummella 25.11.2014. Edustettuna oli 17 yhdistystä, joista 54 virallista valtuutettua. Lisäksi 13 tarkkailijaa.

Ennen varsinaista syyskokousta kuultiin Musiikkiopiston musiikkiesitys, Senioripiirin puheenjohtajan tervehdys, Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan tervehdys, kunnanjohtajan tervehdys ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan ajankohtainen katsaus Sote-uudistukseen. 

Syyskokouksen avasi Uudenmaan kansallisen senioripiirin puheenjohtaja Timo Wartiovaara. Puheenjohtajana toimi Simo Hiekkalinna ja sihteerinä Teuvo Jatila.

Senioripiirin uudet säännöt, jotka on ennakkohyväksytty yhdistysrekisterissä, hyväksyttiin yksimielisesti.  Hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Sen mukaan toiminnan jäsenlähtöisyyttä nostetaan vahvasti esille ja yhdistysten välistä yhteistyötä edistetään. Piiri järjestää koulutusta ja neuvottelupäiviä yhdistysten vastuuhenkilöille. Piiri toimii yhteistyössä KANSIO:n (Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus) kanssa ja on mukana PENK:in (Eläkeläisjärjestöjen Uudenmaan piirijärjestöjen neuvottelukunta) toiminnassa. Yhdistyksiä pyydetään tukemaan kunnallisten vanhusneuvostojen toimintaa. Jäsenhankinnassa on tavoitteena yhden uuden yhdistyksen perustaminen ja jäsenyhdistysten jäsenmäärän lisääminen vähintään 5 %:lla. Vuoden 2015 tapahtumia ovat mm. Perinteinen senorikävely 6.5.2015, Kulttuuripäivä Järvenpäässä 21.5.2015 ja kirkkopyhä 13.12.2015 Hyvinkäällä. 

Piirin puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Liisa Simovaara Mäntsälästä. 
Piirihallituksen jäsenet 2015 valittiin osa-alueittaisten kiintiöiden mukaisesti: Timo Wartiovaara Hyvinkää, Marja Taskinen Itä-Vantaa, Anja Hänninen Kerava, Timo Mustonen Lohja, Ritva Pesonen Länsi-Vantaa, Olli Männikkö Olari, Pekka Viinikka Olari, Hilkka Knuuttila Porvoo, Kari Halme Tuusula ja Esa Häkämies Vihti. 

Yhdistyksiä muistutettiin yhdistyksen sähköpostilaatikon käyttöönottamisesta. Kerrottiin myös Liiton tammikuussa käynnistettävästä Facebook-kampanjasta. Uudenmaan piirin gmail-osoite on uudenmaanseniorit@gmail.com.


Yhdistysten välinen yhteistyö

Uudenmaan kansallinen senioripiiri on kartoittanut yhdistysten yhteistyön ja yhteydenpidon nykytilaa. Yhteistyötä tehdään vaihtelevassa määrin, joko naapuriyhdistyksen kanssa tai alueen yhdistysten kesken. Muiden paikallisten eläkeläisyhdistysten kanssa yhteistyötä on mm. vanhusneuvostoissa ja Ikäihmisten neuvottelukunnassa. Yhteistyöneuvotteluja on myös kaupungin ja seurakunnan kanssa. 

Yhteistyöltä toivotaan mm. yhteisiä tilaisuuksia, luennoitsijavaihtoa, ohjelmavinkkejä, yhteisiä matkoja, retkiä, kulttuuri- ja virkistystapahtumia sekä tehokasta edunvalvontaa. Yhteistyön kehittämisvastuun katsotaan kuuluvan yhdistyksen hallitukselle, mutta jäsenten aktiivisuus on tärkeää. 

Toteutetuissa, vakiintuneissa yhteistyöpalavereissa on ideoitu yhteistoimintamuotoja ja keskusteltu toiminnasta, mutta myös mietitty, miten yhdistykset voivat olla kehittämässä Uudenmaan senioripiirin toimintaa. Vaikka yhdistykset ovat itsenäisiä, ne kaipaavat apua koulutukseen ja ohjelmiensa toteutukseen. Vertaistuki on tärkeää pienelle aktiivisten toimijoiden joukolle. 

Myös Kansallisen senioriliiton alkuvuodesta toteuttamassa jäsenkyselyssä tuli yhteistyö ja yhteisöllisyys monin tavoin esille. Toiminnan aktivoiva vaikutus jäsenistöön ja jäsenistön oman osaamisen hyödyntäminen toiminnassa nähtiin myös tärkeiksi tekijöiksi jäsenyydessä. Jäsenten aktiivisuus ja rohkeus myös vastuunottoon esim. hallituksissa tai toimikunnissa vievät kehitystä entistä parempaan suuntaan. Jäsenten tyytyväisyys omaan jäsenyyteen oli Uudenmaan kansallisessa senioripiirissä kouluarvosanoin mitattuna 8,30, kun vastaava valtakunnallinen tulos oli 8,29. 

Haluan kiittää teitä kaikkia menneestä vuodesta ja toivotan onnea ja
menestystä Uudenmaan piirin uudelle puheenjohtajalle Liisa Simovaaralle.                                                                                                                                                                                                                                                                      Timo Wartiovaara

​​​​​​​Maija Raikamo
Uudenmaan piirin tiedottaja
puh. 050 521 8652
maija.raikamo@kolumbus.fi

Raija Vahasalo
Tarmo Aarnio
Timo Wartiovaara