Kerho- ja virkistystoiminnan toimintasuunnitelma 2023

erho- ja virkistystoiminnan tavoitteena on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito, yhdessäolo, yhteisöllisyys sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Kerhotoiminnan kautta seniorit voivat löytää uusia harrastuksia. Senioreilla on jotain, mitä odottaa ja harrastaa yhdessä. Kerho- ja virkistystoiminnalla on yhdistyksille merkittävä jäsenhankinnallinen ja jäsenpidollinen merkitys.

Kerho- ja virkistystoiminnan tiimi (Kvt) päivittää vuoden 2023 alkupuolella tiedot yhdistysten kerhoista sekä seuraa yhdistysten kerhotoimintaa. Erityisesti pyritään tukemaan ja innostamaan niitä yhdistyksiä, joissa kerhotoiminta on vähäistä. Kerhotoiminnan osalta   digikerhotoimintaa tai digiohjausta pitäisi saada jokaiseen yhdistykseen.

Kvt suunnittelee yhdessä koulutustiimin kanssa kerhotoimintaan liittyvää koulutusta. Yhdistyksien kerhotoimintaa vetäville tai toiminnasta kiinnostuneille jäsenille järjestetään koulutusta sekä erikseen oma koulutuksensa muistikerhon ohjaajille.

Kerho- ja virkistystoiminnan tiimi järjestää yhdistetyn piirin virkistys- ja koulutustapahtuman risteilynä loppukeväällä. Tavoitteena on tehdä yhdistyksille tutuksi Uudenmaan piirin toimintaa ja samalla virkistäytyen tutustua alueen yhdistysten jäseniin. Tämä korvaisi aiempina vuosina alkukesästä pidetyn kesätapahtuman ja syksyisin pidetyn yhdistysten aktiivien virkistyspäivän. Risteily toteutetaan yhteistyössä koulutustiimin kanssa.

Kerho- ja virkistystiimin vetäjänä toimii Tarja Leinonen ja jäseninä ovat Seppo Hänninen ja Risto Anttonen.