Kokous 13.3.2023

Kevätkokous 30.3.2023 Hyvinkäällä

Asialistaan tulee normaalit kevätkokouksen asiat sekä piirin esitykset liittokokouksen henkilövalinnoista.

Risteily 

"Uudenmaan senioripiiri tutuksi – edunvalvontaa yhdessä yhdistysten kanssa"  -risteily Tukholmaan 21.-23.5.2023. Yhdistysten on ilmoitettava viimeistään  31.2023, moniko yhdistyksestä osallistuu risteilylle. Loput paikat jaetaan tämän jälkeen piirin kokouksessa 3.4.3023.

Koulutus

o   Senioripiiri suosittlee, että yhdistykset nimeävät hallitukseensa koulutuksista vastaavan yhdyshenkilön.

o   Koulutuksiin saatu vain 40 Kansio-tuntia

o   Koulutuksia tulossa sekä muistikerhoista, että talousasioista

o   Koulutuksista kuittikopio myös Leena Mäkelälle

Senioriliiton kuulumiset 

  • 2026 Liittokokous on päätetty pitää Porissa
  • Ulkoministeriöltä on saatu 15 000 € rahoitus Eurooppa-tiedottamiseen
  • Stea:n järjestöavustusta saatiin vain perussumma 1000 € (haettu 4300 €)
  • Liiton toimistoon on tarkoitus palkata puolipäiväinen henkilö erityisesti taloudenpitoon

Aloite Liittokokouksen kannanotoksi 

Liittokokouksen aloitteeksi ehdotettiin kannanottoa: Ikä on kokemusta, ikä on tietoa

  • Eläkkeen ja palkan verotus harmonisoitava
  • Jonottamatta vastaanotolle
  • Omaishoitoa on kehitettävä

Piirin kevätkokous voisi muokata tämän kannanotoksi.