Kokous 3.4.2023

PIIRIN SYYSKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄT

Todettiin, että aiemmasta päätöksestä poiketen syyskokousta ei voida pitää Leppävaarassa. Syyskokouksen uudeksi pitopaikaksi päätettiin Tapiola. Tapiolan yhdistys valitsee päivämääräksi marraskuussa ensisijaisesti viikolta 48, toissijaisesti viikolta 47. Tapiolan yhdistys ilmoittaa päivämäärän mahdollisimman pian hallitukselle.

PIIRIN RISTEILY TUKHOLMAAN 21.-23.5.2023

Päätettiin, että senioripiirin risteily avataan vapaasti kaikille jäsenille. Matka-Agenttien ilmoittautumisen lisäksi on myös ilmoittauduttava Kristiina Rantalaiselle, jotta nähdään myös yhdistys ja pysytään osallistujien lukumäärälaskuissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset  on tehtävä kuitenkin 17.4.2023 mennessä.   Tarja Leinonen lähettää viestin, mikä voidaan lähettää yhdistyksille.

TALOUS

Piirikokouksen arpajaisten tuotto päätettiin jättää kokonaisuudessaan yhdistykselle. Tämä linjaus koskee myös tulevia piirin kokouksia.

KOULUTUS-, VIESTINTÄ-, KERHO-, VIRKISTYSTIIMI ja PENK TILANNEKATSAUS

Koulutus: Taloudenhoitajien koulutukseen on ilmoittautunut vasta 2 henkilöä – lisää ilmoittautumisia kaivataan.

Viestintä: Päätettiin painattaa 500 kpl uudistettuja piirin esitteitä.

ALOITE LIITTOKOKOUKSELLE

Hyväksyttiin liitteen mukainen aloite. Aloite lähetetään Senioriliittoon liittokokousta varten. Aloitetta voi levittää yhdistyksille, lehdille ja eri tilaisuuksiin.

MUUT ASIAT

Myönnettiin Hopeinen ansiomerkki Leila Heikkilälle, Mäntsälä.

Myönnettiin Leena Peltosaarelle ero Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhdyshenkilön tehtävästä. Tehtävään valitaan seuraavassa kokouksessa uusi vastuuhenkilö.

Seuraava kokous  pidetään 15.5.2023 klo 10.00