Viestinnän toimintasuunnitelma 2023

Uudenmaan piirin viestintä on kaksisuuntaista yhteistyötä yhdistysten ja piirihallituksen viestintätiimin kesken. 

Piirin viestinnän tavoitteet ovat 
*Lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä;
*Pitää jäsenistön mielenkiinto yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan;
*Houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan;
*Tukea piirin edunvalvontaa (vai vaikuttamista?)

Keinot ovat koulutuksen ja kokemusten vaihtoa varten järjestettyjen tilaisuuksien järjestäminen yhdistysten viestintähenkilöille. Koulutus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja keskustelutilaisuus vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Alueelliset KILTA-koulutukset jatkuvat yhdistysten KILTA-käyttäjien toiveitten mukaisesti.   

Piirin Facebook-sivujen päivittäminen vähintään kerran viikossa. Piirin hallituksen viestintätiimi pitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä yhdistysten tiedottajiin viestintämateriaalin keräämiseksi.

Piirin Nettisivuilla kerrotaan ajankohtaisista asioista. Piirin viestintätiimi vastaa päivittämisestä.

”Uudenmaan piirin hallitus tiedottaa” keväällä ja syksyllä jokaiselle yhdistykselle suunnatulla kiertokirjeellä tulevan vuosipuoliskon ohjelmasta. Tiedotteessa on myös lyhyt puheenjohtajan tervehdys jäsenistölle. 

 Paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja paikallisten yhdistysten ja piirin toiminnasta.

Yhdistyksiä kannustetaan julkaisemaan juttuja tapahtumista Patina-lehteen. Piirin tapahtumista tehdään uutisia ja juttuja julkaistavaksi Patina-lehdessä.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien teemoista ja PENKin edunvalvontateemoista viestitään lehdistössä ja yhdistyksille mahdollisuuksien mukaan.

(Osallistuminen Uudenmaan alueella messuille ja/tai markkinoille esim. RoSe-hankkeen puitteissa).